HerbiedingBetekenisForcing?Vervolg
2♦Geen majors minimaal 10-11 pntNF
2♥4♥ krt 10-13NF
2♠4♠ krt 10-13NF
2saGeen majors, maximaal 12-13 pnt
NF